Εκκίνηση --» Χρησιμεσ πληροφοριεσ--» Κριτηρια του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών για τον καθορισμό κατάλληλου ιοθετούντα - 2009

Κριτηρια του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών για τον καθορισμό κατάλληλου ιοθετούντα - 2009

Με βάση το άρθρο 114, παρ. 1 του Οικογενειακού Κώδικα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών το οποίο έχει βασικές συμβουλευτικές αρμοδιότητες σχετικά με τις διακρατικές υιοθεσίες. Το όργανο αυτό είναι διυπηρεσιακό και συνίσταται από Πρόεδρο – Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης και μέλη – από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Νεολαίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κρατικού Πρακτορείου Προστασίας του Παιδιού.

Ο Πρόεδρος και κάθε μέλος έχουν από έναν αναπληρωτή.

Η συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών εξασφαλίζει μια πολυμερή αρμοδιότητα εμπειρογνωμόνων η οποία αναμφίβολα αποτελεί προϋπόθεση μιας αποτελεσματικότερης προστασίας των συμφερόντων του παιδιού.

Το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών είναι όργανο το οποίο λειτουργεί μονίμως και συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση.

Μέσα σε 60 μέρες από την καταχώρηση των παιδιών στο μητρώο με βάση το άρθρο 113, παρ. 1, εδ. 1 του Οικογενειακού Κώδικα το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών εξετάζει τις υποψηφιότητες περί προσδιορισμού κατάλληλου υιοθετούντος ανάλογα με τη σειρά καταχώρησης των υιοθετούντων στο μητρώο, τις δηλωμένες απ΄ αυτούς προτιμήσεις, καθώς και τις περιστάσεις που έχουν σημασία για το συμφέρον του παιδιού.

Οι φάκελοι των παιδιών εξετάζονται από το Συμβούλιο ανάλογα με τη σειρά της καταχώρησής τους και συγκρίνονται με τα στοιχεία των υιοθετούντων και τους όρους που εμπεριέχουν οι άδειες υιοθεσίας παιδιού.

Προκειμένου να προσδιορίσει υιοθετούντα το Συμβούλιο μελετάει όλες τις κατάλληλες υποψηφιότητες και κατά την λήψη απόφασης περί προσδιορισμού κατάλληλου υιοθετούντος το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και τις δυνατότητες των υιοθετούντων να εξασφαλίσουν στο παιδί φυσική, ψυχική και κοινωνική ευημερία, καθώς και τα στοιχεία για την προσωπικότητα του υιοθετούντος και τις λοιπές περιστάσεις που έχουν σημασία για την υιοθεσία.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κυρίως με βάση τις εκθέσεις για τους υιοθετούντες που καταρτίζουν οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.