Εκκίνηση --» Χρησιμεσ πληροφοριεσ--» Κριτηρια του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών για τον καθορισμό κατάλληλου ιοθετούντα - 2008

Κριτηρια του Συμβουλίου διεθνών υιοθεσιών για τον καθορισμό κατάλληλου ιοθετούντα - 2008

Βασικά κριτήρια του Συμβουλίου Διακρατικών Υιοθεσιών /ΣΔΥ/ στον προσδιορισμό κατάλληλων υιοθετούντων για κάθε καταχωρημένο στο μητρώο παιδί.

Στις 8 Ιανουαρίου 2008 έλαβε χώρα η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση του Συμβουλίου Διακρατικών Υιοθεσιών . ……..

Το Συμβούλιο συζήτησε την πρόταση των βουλγαρικών διαπιστευμένων οργανισμών σε ότι αφορά την εφαρμογή βασικών κριτηρίων εργασίας κατά τον προσδιορισμό κατάλληλου υιοθετούντος για κάθε καταχωρημένο παιδί. Οι οργανισμού πρότειναν το Συμβούλιο να δραστηριοποιείται με βάσει πέντε βασικών κριτηρίων:

1. με τη σειρά της καταχώρησης του υιοθετούντος στο μητρώο,
2. ανάλογα με το αν είναι επίκαιρη η άδεια καταλληλότητας υιοθεσίας,
3. ανάλογα με το αν ο υιοθετών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του βουλγαρικού νόμου σε ότι αφορά την υιοθεσία,
4. ανάλογα με τους όρους της άδειας υιοθεσίας,
5. ανάλογα με τη δηλωμένη από τον υιοθετούντα επιθυμία σε ότι αφορά το παιδί και την υιοθεσία.
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι έπεται να προσθέσει και έκτο κριτήριο:
6. προστασία του συμφέροντος του παιδιού. .......

1. Στη συνεδρίασή του στις 8 Ιανουαρίου 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά τα έξι βασικά κριτήρια που θα τηρεί κατά την εργασία του σχετικά με τον προσδιορισμό κατάλληλων υιοθετούντων για κάθε καταχωρημένο στο μητρώο παιδί.

2. Το Συμβούλιο θα τηρεί τη σειρά καταχώρησης των υιοθετούντων στο μητρώο κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων τους. Για τον σκοπό αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε για κάθε συνεδρίαση να καταρτίζονται και εισηγούνται για εξέταση οι πρώτες πενήντα κατά σειρά επίκαιρες υποψηφιότητες στο μητρώο.

3. Το Συμβούλιο θα προχωρεί σε λήψη απόφασης μόνο εάν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ενόψη είναι τα κριτήρια 2 και 3 και θα αναλύει προσεκτικά τους όρους των κριτηρίων 4 και 5 για κάθε υποψήφιο υπό εξέταση. Σε κάθε περίπτωση όμως αρχηγικό και βασικό στη δραστηριότητα του Συμβουλίου θα είναι το κριτήριο 6.

4. Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά στοιχεί των υπό εξέταση υιοθετούντων βασιζόμενα στα κριτήρια 2, 3, 4 και 5 είναι όμοια το Συμβούλιο θα δίνει προτεραιότητα στους υιοθετούντες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα στο μητρώο και σε περίπτωση που αυτό εγγυάται το συμφέρον του παιδιού.

5. Κατ΄ εξαίρεση το Συμβούλιο δε θα τηρεί τη σειρά όταν υφίστανται περιπτώσεις προτεραιότητας σχετικά με παιδιά με βλάβες ή παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας για τα οποία υπάρχει σημαντικά μικρότερη ευκαιρία να βρουν γονείς.

6. Εξαίρεση στην τήρηση της σειράς θα υπάρχει και όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται εξέταση παιδιού το αδελφάκι του οπίου είναι πλέον υιοθετημένο από καταχωρημένο στο μητρώο υιοθετούντα. Αυτός ακριβώς ο υιοθετών θα εξετάζεται με προτεραιότητα χωρίς να έχει σημασία πότε καταχωρήθηκε στο μητρώο.