Начало --» Полезна информация--» Критерии на Съвета за международни осиновявания /СМО/ при определяне на подходящи осиновяващи за всяко вписано в регистъра дете - 2008 г.

Основни критерии на Съвета за международни осиновявания /СМО/ при определяне на подходящи осиновяващи за всяко вписано в регистъра дете

На 8 януари 2008 г. беше проведено третото поредно заседание на Съвета по международни осиновявания в новия му състав (73-то за колективния орган).

На заседанието не присъства представителят на Министерството на образованието и науката.

Съветът разгледа досиетата на 12 деца с пореден номер в регистъра и за 11 от тях бяха определени подходящи осиновяващи от вписаните в регистъра. За едно от децата не бяха намерени подходящи осиновяващи предвид здравословното му състояние – хидроцефалия, поради което съветът реши на сайта на Министерството на правосъдието, където се съдържа справка за здравословните проблеми на вписани в регистъра деца, да бъде поместена обща информация за детето.

Освен това Съветът гласува окончателно шест основни критерия, които ще спазва в своята работа по определяне на подходящи осиновяващи за всяко вписано в регистъра дете.

Както беше оповестено по-рано, още на първото си заседание, проведено през декември 2007 г., Съветът обсъди отправеното от българските акредитирани организации предложение за възприемане на няколко основни критерия за работа при определяне на подходящ осиновяващ за всяко вписано дете. Организациите предложиха Съветът да работи по пет основни критерия:
  1.поредност на вписването на осиновяващия в регистъра;
  2.актуално ли е неговото разрешение за годност да осинови;
  3.отговаря ли осиновяващият на изискванията на българския закон относно осиновяването;
  4.какви са условията на разрешението му за осиновяване;
  5.какво е изразеното от осиновяващия желание относно детето и осиновяването. Към тях Съветът реши, че следва да бъде прибавен и шести:
  6.защита на интереса на детето.

Последва инициатива по съгласуване на шестте критерия с акредитираните организации. Техните отговори и коментари бяха обсъдени от Съвета, в резултат на което беше установено, че по-голямата част от организациите категорично подкрепят шестте критерия, изведени с общи усилия.

На заседанието си от 8 януари 2008 г. Съветът гласува окончателно шест основни критерия, които ще спазва в своята работа по определяне на подходящи осиновяващи за всяко вписано в регистъра дете.

Съгласно възприетото, Съветът ще спазва поредността на вписване на осиновяващите в регистъра при разглеждането на техните кандидатури. За тази цел Съветът реши за всяко заседание да му бъдат подготвяни и докладвани за разглеждане първите до петдесет на брой поредни активни кандидатури в регистъра. Съветът ще пристъпва към вземане на решение само ако са налице във всеки конкретен случай критерии 2 и 3 и ще анализира внимателно условията по критерии 4 и 5 за всеки кандидат, който разглежда. Водещ и основен в дейността на Съвета във всеки случай ще бъде критерий 6. При равни характеристики на разглежданите осиновяващи, обусловени от критерии 2, 3, 4 и 5, Съветът ще дава предимство на осиновяващите, вписани по-рано в регистъра при положение, че това гарантира интереса на детето.

Към изключение от поредността Съветът ще пристъпва, когато има приоритетни случаи на деца с увреждания и на такива, които са с по-висока възраст и шансът им за намиране на родители поради това е значително по-малък.

Към изключение от поредността ще се пристъпва и когато на дневен ред е разглеждането на дете, чието братче или сестриче е вече осиновено от вписан в регистъра осиновяващ. Този именно осиновяващ ще бъде разглеждан приоритетно без значение кога е вписан в регистъра.