Начало --» Полезна информация--» Международните осиновявания са повече и при по-прозрачна процедура

Международните осиновявания са повече и при по-прозрачна процедура

Във връзка с твърдения на кандидат-осиновители от чужбина и на посреднически агенции, че след влизането на България в ЕС рязко е намалял броят на международните осиновявания, Пресцентърът на Министерство на правосъдието уточнява:
След 01.12.2007 г. Министерство на правосъдието, в качеството на Централен орган на Република България, изцяло промени политиката си в областта на международните осиновявания и полага всички правни и технически усилия за своевременно намиране на подходящ осиновяващ и семейна грижа за всяко вписано в регистъра дете. Променената политика и организация на работата по осъществяване на функционалните задължения на дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" през изминалата година доведе до съществени резултати. Те се изразяват в създаване на още по-открита и прозрачна среда за участниците в процедурите по международни осиновявания. Постигнато бе чувствително ускоряване на процесите. Тази положителна промяна е отчетена от заинтересованите страни - акредитирани организации, ведомствата, излъчили представители в Съвета по международни осиновявания, родители, Централни органи по международните конвенции в областта на закрилата на децата. На 07.10.2008 г. бе проведено 100-то заседание на Съвета по международни осиновявания. За периода 13.12.2007 г. до 07.10.2008 г. Съветът, в новия си състав е провел 30 заседания - 1/3 от всичките за периода на своето съществуване. Общият брой на проведените заседания от 13.12.2007 до края на изминалата година е 36.
През посочения период Съветът работи изключително интензивно, заседавайки всеки вторник, 3 или 4 пъти месечно, като на всяко заседание са разглеждани не по-малко от 20 преписки на деца за осиновяване и съответно не по-малко от 70 молби на кандидат-осиновители. От започване дейността на Съвета по международни осиновявания, в новия му състав, до края на 2008 г. са направени 372 предложения за осиновяване на 415 деца, което сравнено с данните за 2007 г. - 91 предложения за 95 деца - е достатъчно показателно за променената политика и грижата за изоставените деца.
През 2008 г. са обработени преписките за даване на 169 изрични съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване на 184 деца. За същия период са комплектовани и изпратени в съда преписки на 161 кандидат-осиновители за осиновяване на 175 деца. Всичко изброено недвусмислено доказва, че в международните осиновявания не само, че няма спад, а напротив - налице са активни и последователни усилия повече деца да намират родителска грижа и обич в семейна среда.