Εκκίνηση --» Νεα--» Οι πίνακες και τα γραφήματα από τη Διεθνή Διάσκεψη --» Οι πίνακες και τα γραφήματα από τη Διεθνή Διάσκεψη

Οι πίνακες και τα γραφήματα από τη Διεθνή Διάσκεψη

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικά κλειστό διεθνών διαδικασιών έγκρισης για το 2009

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικά κλειστό διεθνών διαδικασιών έγκρισης για το 2008

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικά κλειστό διεθνών διαδικασιών έγκρισης για το 2007

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικά κλειστό διεθνών διαδικασιών έγκρισης για το 2006

Statistics on the number of administratively closed international adoption procedures in 2005

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικά κλειστό διεθνών διαδικασιών έγκρισης για το 2005

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των διοικητικά κλειστό διεθνών διαδικασιών έγκρισης για το 2003 - 2004

Οι προτάσεις από το Συμβούλιο στις διεθνείς υιοθεσίες, με τη νέα του σύνθεση, πραγματοποιηθεί προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων θετοί γονείς

Τάσεις του αριθμού των διεθνών υιοθεσιών, για την περίοδο 2001 - 2008