Εκκίνηση --» Κατευθυντήριες αρχέσ

Βασικές αρχές μας είναι οι εξής:

image

1. Ακριβής τήρηση των νόμων και των διεθνών νομοθετημάτων στο χώρο των διακρατικών υιοθεσιών και της προστασίας των παιδιών, των κανονισμών και οδηγιών του Ιδρύματος;

2. Εργασία σε ομάδα και σαφής διαχωρισμός των λειτουργιών, δικαιωμάτων και ευθυνών των μελών και ειδικών του Ιδρύματος;

3. Επαγγελματισμός, αρμοδιότητα, ευσυνειδησία;

4. Νομιμοφροσύνη και σεβασμός προς τους ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ, τα παιδιά, τα βουλγαρικά και ελληνικά όργανα και θεσμούς;

5. Τήρηση απορρήτου;

6. Πλήρης ενημέρωση των πελατών, διαφάνεια, ακρίβεια, σαφήνεια στις σχέσεις με τους πελάτες, καθώς και η αρχή της «διαθεσιμότητας στον πελάτη»;

7. Υπεράσπιση των συμφερόντων των παιδιών;

8. Στήριξη των ιδρυμάτων όπου είναι εγκατεστημένα παιδιά στερημένα γονικής φροντίδας;

9. Βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης και πείρας των μελών του κλιμακίου του Ιδρύματος;

10. Στενής συνεργασία και αλληλενέργεια με όλα τα όργανα, θεσμούς και οργανισμούς στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τις διακρατικές υιοθεσίες.