Εκκίνηση --» Διαδικασια--»Επιπτώσεις της έγκρισης

Συνεπειες της υιοθεσιας συμφωνα

Η διεθνής υιοθεσία μπορεί να είναι μόνο πλήρης.

Κατά την πλήρη υιοθεσία μεταξύ του υιοθετημένου και του υιοθετούντα και των συγγενών τους εμφανίζονται δικαιώματα κι υποχρεώσεις ως μεταξύ συγγενών από καταγωγή που διακόπτουν το δεσμό με τους βιολογικούς γονείς και τους συγγενείς του υιοθετημένου.