ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Правни последици

Начало --» Процедура --» Правни последици

Правни последици от осиновяването

Международното осиновяване може да бъде само пълно.

При пълно осиновяване между осиновения и осиновителя и неговите роднини възникват права и задължения като между роднини по произход и се прекъсват връзките с биологичните родители и роднини на осиновения.