Ιδρύματος "Eυκαιρια για καθε παιδι" - Έλεγχος μετά την υιοθεσία

Εκκίνηση --» Διαδικασια--» Έλεγχος μετά την υιοθεσία

Έλεγχος μετά την υιοθεσία

Κάθε 6 μήνες εντός 3 ετών μετά την υιοθεσία, ο υιοθετών υποχρεούται κι εγγυάται να αποστέλλει στο Ίδρυμα εκθέσεις για την προσαρμογή του παιδιού- 6 εκθέσεις για την προσαρμογή του παιδιού /με τις συνθήκες διαβίωσης, την πρόοδο, το επίπεδο της σωματικής, διανοητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, την πρόσδεσή του προς τους υιοθετούντες, τη γονική μέριμνα και τις δεξιότητες, τα μέτρα ενθάρρυνσης της πολιτιστικής ταυτότητας του παιδιού κ.λ.π./ που καταρτίζονται από το αντίστοιχο όργανο στον τόπο διαμονής του υιοθετούντα  ή από την αντίστοιχη ξένη οργάνωση.

Ο υιοθετών υποχρεούται να αποστέλλει στο Ίδρυμα εντός 3 ετών μετά την υιοθεσία έγγραφα υλικά, φωτογραφίες και βίντεο για  το παιδί.

Το Ίδρυμα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικές με την επίδοση των εκθέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.