Εκκίνηση --» Ποιοι ειμαστε--» Κοινωνικές δραστηριότητες

Κοινωνικές δραστηριότητες

Δωρεές

image

Το Ίδρυμα «Ευκαιρία για κάθε παιδί» πραγματοποιεί το οργανωτικό και εκτελεστικό τμήμα της δραστηριότητας σε ότι αφορά τις δωρεές, καθώς και προβαίνει σε αναφορά ενώπιον δωρητών σχετικών πρωτοβουλιών, επιδιώκοντας τους στόχους του Ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα: συνεισφέρει στην εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης των παιδιών στερημένων γονικής μέριμνας και των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Κοινωνικό Σχέδιο «Βασικό Οφθαλμικό Σχέδιο» Τον Φεβρουάριο 2005 το Ίδρυμα «Ευκαιρία για κάθε παιδί» υπέγραψε Σύμβαση με την Εθελοντική Ένωση Ανθρωπιστικής Βοήθειας “Il Sorizo” – Ιταλίας. Στόχος της Σύμβασης είναι η υλοποίηση της πρωτοβουλίας του ιταλικού οργανισμού «Βασικό Οφθαλμικό Σχέδιο» στα κοινωνικά ιδρύματα παιδιών στη Βουλγαρία. Το 2005 το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ιατρικής και Κοινωνικής Μέριμνας Παιδιών πόλης Χάσκοβο, στο Ίδρυμα Ανατροφής και Αγωγής Παιδιών Στερημένων Γονικής Μέριμνας πόλης Χάσκοβο, στο Ίδρυμα Ανατροφής και Αγωγής Παιδιών Στερημένων Γονικής Μέριμνας πόλης Ρούσε. Πραγματοποιήθηκαν πρώτες οφθαλμικές εξετάσεις 184 παιδιών. Σε 48 απιδιά πραγματοποιήθηκαν δεύτερες εξετάσεις. 36 παιδιά φόρεσαν γυαλιά. Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου στα ειδικά ιδρύματα παιδιών στις πόλεις Χάσκοβο και Ρούσε αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη για τα παιδιά.

Κοινωνικό Σχέδιο «Από κοινού συνεργασία» Το 2007 το Ίδρυμα «Ευκαιρία για κάθε παιδί» σύναψε Σύμβαση συνεργασίας με την Αθλητική Λέσχη «ΤΣΟΟΥΑ». Το Ίδρυμα «Ευκαιρία για κάθε παιδί» με τους ειδικούς του – ψυχολόγο, παιδαγωγό, παιδίατρους και νομικούς - σε συνεργασία με την Αθλητική Λέσχη οργανώνει συναντήσεις-συζητήσεις, παροχή συμβουλών και εκπαίδευση γονέων και παιδιών που επισκέπτονται την Λέσχη αυτή σε ότι αφορά προβλήματα και θέματα των σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, των δυσκολιών της επικοινωνίας, των δυσκολιών των ιδιαιτεροτήτων του χαρακτήρα του παιδιού. Σκοπός είναι ν΄ ανταποκριθούμε σε μέγιστο βαθμό στις ανάγκες γονέων και παιδιών, καθώς και να παρέχουμε λογικές και επαγγελματικές συμβουλές οι οποίες ενδεχομένως να είναι χρήσιμες στην πράξη σε ότι αφορά τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών.

Συμβουλές και υποστήριξη Το Ίδρυμα παρέχει συμβουλές τόσο σε Βούλγαρους πολίτες, όσο και σε αλλοδαπούς πολίτες. Στο επίκεντρο των συμβουλών είναι η υιοθεσία ως ανθρώπινη πράξη και μέτρο προστασίας του παιδιού, καθώς και τα σχετικά προβλήματα. Σκοπός είναι ν΄ ανταποκριθούμε σε μέγιστο βαθμό στις ανάγκες γονέων και παιδιών, καθώς και να παρέχουμε λογικές και επαγγελματικές συμβουλές οι οποίες ενδεχομένως να είναι χρήσιμες στην πράξη στην διαδικασία υιοθεσίας από νομική άποψη και στις σχέσεις μεταξύ θετού γονέα και υιοθετημένου παιδιού.

Συναντήσεις θετών γονέων και υιοθετημένων Το Ίδρυμα παρέχει σχετικές συμβουλές και βοήθεια πέρα από τη διετή επίβλεψη του παιδιού μετά την υιοθεσία. Το Ίδρυμα αναζητούν συχνά παιδιά που υιοθετήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1990-2000 και βρίσκονται σε περίοδο δημιουργίας της ατομικότητάς τους και έχουν ανάγκη από σχετικές συμβουλές και υποστήριξη. Όταν θετοί γονείς οι οποίοι υιοθέτησαν παιδί κατά το χρονικό διάστημα 1990-2000 έρθουν στη Βουλγαρία μαζί με τα υιοθετημένα παιδιά το Ίδρυμα οργανώνει συναντήσεις μ΄ αυτούς, οργανώνει επίσκεψη στο κοινωνικό ίδρυμα από το οποίο υιοθετήθηκε το παιδί. Το Ίδρυμα είναι στη διάθεσή τους για συναντήσεις και συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ γονέων παιδιών, τις δυσκολίες της επικοινωνίας, τις δυσκολίες σε ότι αφορά τις ιδιαιτερότητες χαρακτήρας των συμμετασχόντων στην διαδικασία.