ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Социални дейности Дарителска дейност

Начало --» За нас --» Социални дейности

Социални дейности

Дарителска дейност

image

Фондация "Шанс за всяко дете" осъществява организационната и изпълнителската част от дарителска дейност, както и отчитането към дарителите по раелизирани дарителски инициативи, в съответствие с поставените от Фондацията цели, а именно: съдействие за осигуряване на благоприятна среда за развитието на децата, лишени от родителски грижи и със специални нужди.

ДМСГД гр. Плевен - /2003/ -дарение на професионална машина за гладене “Каландър” и 2 броя водопречиствателни системи за пералните машини, компютърна система в помощ на персонала от Дома; /2004/– две дарения за ремонт в Дома, както и с дарени средства от Германия закупен инхалатор за обдишване на новородени деца .

ДМСГД гр. Видин - /2003/- дарение на 7 броя инхалатори, покриване разходите по изработката и монтажа на алуминиева дограма за І-ви кърмачески сектор в Дома ; дарение 12 280 броя памперси;

ДМСГД гр. Дебелец -/2003/ - дарение на храни, консумативи, белина и плат за детски чаршафи;

ДОВРЛГ – с. Нареченски бани - / 2003 / - финансиране летен лагер на децата и разходите по ремонтни дейности в Дома /закупени части за бойлер, ремонта на автомобила на Дома; /2004/- дарение на парични средства за нуждите на децата от Дома; /2009/ - ДДРЛГ–с. Нареченски бани-дарение на парични средства на стойност 800 евро;

ДМСГД “Св. Стилиян” гр. Ветрен – /2004/ - дарение парични средства за нуждите на децата от Дома; /2007/ -организиране изработването и поставянето на метална врата за Дома на стойност 2000 евро; /2010/ -от дарение на осиновителка от Люксембург е закупен микробус / 8 + 1/ места за нуждите на децата и Дома, на стойност 13 200 евро.

ДМСГД гр. Враца / 2004 / – дарение на памперси; /2009/ дарение на хладилници на стойност 800 евро

ДМСГД “Св. София” гр. София /2003/ - дарение на 5 кашона с детски дрехи, обувки и играчки; /2004/ – закупуване на памперси

ДМСГД - гр. Добрич /2003/ дарение на сух басейн за рехабилитационна дейност;
През август 2005 година със съдействието на Фондация “Шанс за всяко дете” в ДМСГД гр. Добрич беше направено дарение от дете, отглеждано в Дома и осиновено от семейство – граждани на Люксембург, на стойност 8 000 евро. Детето беше сред 42-мата номинирани и получи наградата за “Най-достоен българин за 2005 година” в конкурса на “24 часа”;

ДМСГД гр. Ямбол - /2003/дарение на медикаменти и памперси, както и люлки за детската площадка ;

ДМСГД гр. Стара Загора /2003/ дарение на пижами, лигавници, ританки, детски чаршафи, подложки за бебета;

ДМСГД гр. Бургас - /2004 г/. – дарени средства за ремонт и обзавеждане на рехабилитационен център към Дома, закупуване на детски храни, хуманизирани млека и консумативи;

ДМСГД гр. Варна – /2004 / дарение средства към сумата за закупуване на Автомобил за Дома;

За ДМСГД гр. Златица - /2006 /– дарение на дрехи, храни, играчки, книги и обучителни консумативи за нуждите на децата в Дома;

ДДЛРГ „Добруджанче” с. Овчарово, общ. Добрич / 2006 /–дарениие на спално бельо за нуждите на Дома на стойност 800 евро;

На 07.12.2006 г. Фондация „Шанс за всяко дете” направи дарение за почерпка за 200 деца от Домове за сираци на организирания за тях от Малък градски театър коледен спектакъл „Университет за зрители”; / 2006/ Беше предоставена материална подкрепа на жена с болно дете, на, както и на момче, сирак, възпитаник на ДОВДЛРГ гр. Велики Преслав, обл. Шумен;

ДМСГД – гр. Шумен -/2007 / дарение 800 евро за нуждите на децата;

ДДЛРГ – „Щурче” – гр. Средец, обл. Бургас - /2007/ за нуждите на децата от Дома – дарение на стойност 500 евро;

ДМСГД – гр. Разград – /2008/ дарение на климатик за нуждите на Дома на стойност 1300 eвро;

ДДЛРГ – „Св. Иван Рилски- Чудотворец” – гр. София /2008/- дарение на спално бельо за нуждите на Дома – дарение на стойност 200 евро;

ДДЛРГ„Другарче” – гр.Варна - / 2008 /за нуждите на Дома - закупуване на щори на стойност 1000 евро;

ДДЛРГ „Незабравка” – гр. Стара Загора - / 2009 / - дарение на играчки на стойност 150 евро и спално бельо на стойност 500 евро

ДМСГД – гр. Хасково - дарение на стойност 200 евро за нуждите на децата;

ДДЛРГ–с. Тотлебен, обл.Плевен - /2009/ – дарение от 500 евро за лятна ваканция на децата;

ДМСГД - гр. Ямбол - / 2009/– дарение на месо за нуждите на Дома за 300 евро;

ДДЛРГ „Добруджанче” – с. Овчарово, общ. Добрич - / 2009/–дарени средства за ремонт в Дома на стойност 1990 лева;

ДДЛРГ–с. Малък Преславец, обл.Силистра – / 2009/ дарение за нуждите на децата от Дома парично дарение от 150 евро, както и подаръци за децата:играчки, моливи, книжки, обучителни консумативи;

ДДЛРГ – с. Борован, обл Монтана - /2009/ – парично дарение на стойност 450 евро за лятната ваканция на децата;

ДДЛРГ „Детелина” – гр. Плевен - /2010 / дарение на стойност 750 евро

Социален проект “Базов Очен проект”

През месец февруари 2005 година Фондация “Шанс за всяко дете” подписа Споразумение с Доброволна Асоциация за хуманитарни помощи “Ил Соризо”, Италия. Предмета на споразумението е осъществяване на инициативата на италианската организация. “Базов Очен проект” в социални домове за деца в България. През 2005 г. “Базов Очен проект” беше реализиран в ДМСГД гр. Хасково, ДОВДЛРГ гр. Хасково, ДОВДЛРГ гр. Русе. Бяха направени първични очни прегледи на 184 деца. На 48 деца се наложи да бъдат направени вторични прегледи. На 36 деца бяха поставени очила. Реализирането на този проект в специализираните институции за деца в гр. Хасково и гр. Русе беше изключително полезно за децата.

Социален проект „Сътрудничество заедно”

През 2007 Фондация „Шанс за всяко дете” сключи договор за сътрудничество със Спортен клуб „ЧОУА”. Фондация „Шанс за всяко дете” чрез своите специалисти – психолог, педагог, педиатри и юристи, в сътрудничество със спортния клуб, организират срещи дискусии, консултиране и обучение на родители на деца, които се обучават в този спортен клуб по проблеми и теми, свързани с отношенията родител-дете, трудности при комуникацията, трудности, свързани с характеровите особености на детето. Целта е да се отговори максимално на нуждите на родителите и тези на децата, както и да дадем адекватни и професионални съвети, които биха могли да бъдат от практическа полза в процеса на взаимоотношенията родител-дете.

Консултации и подкрепа

Фондацията осъществява консутации както на български, така и чужди граждани. Основен фокус за консултиране – осиновяването като хуманен акт и мярка за закрила на детето, както и произтичащите от това проблеми. Целта е да се отговори максимално на нуждите на родителите и тези на децата, както и да се дадат адекватни и професионални съвети, които биха могли да бъдат от практическа полза в процеса на осиновяване в юридически аспект и при изграждане взаимоотношенията родител-осиновител и осиновено дете.

Срещи с осиновители и осиновени

Фондацията осигурява адекватна консултация и помощ извън две годишния период на наблюдение след осиновяването. Фондацията често е търсена от деца, осиновени в периода 1990-2000 година, който са в периода на изграждане на своята идентичност и се нуждаят от адекватна консултация и подкрепа. Когато осиновили в периода 1990-2008 дойдат в България, заедно с осиновените деца, Фондацията организира срещи с тях, организира посещението в Дома, от който е било осиновено детето. Фондацията е на разположение за срещи и дискусии свързани с отношенията родител-дете, трудности при комуникацията, трудности, свързани с характеровите особености на участниците в процеса.