ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Полезни линкове

Начало --» Полезни линкове

Полезни линкове

1. Хагска конвенция www.hcch.net
2. Министерство на правосъдието на Р. България www.mjeli.government.bg
3. Министерство на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg
4. Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg
5. Държавна агенция за закрила на детето www.sacp.government.bg
6. Комисия в Рим www.commissioneadozioni.it
7.Американско посолство в България ул. Козяк, 16 1407 София
тел.: (02) 937 51 00
факс: (02) 937 53 20
E-mail: sofia@usembassy.bg
http://bulgaria.usembassy.gov
www.usembassy.bg
8. Френско посолство в България ул. Оборище, 27-29
1087 София
тел.: (02) 965 11 00
факс: (02) 965 11 20
E-mail: presse@ambafrance-bg.org
www.ambafrance-bg.org
9.Гръцко посолство в България ул. Сан Стефано, 33 1087 София
тел.: (02) 843 30 85, 843 30 86, 946 10 30
факс: (02) 946 12 49
E-mail: info@greekembassy-sofia.org
http://info.greekembassy-sofia.org/
10.Ирландско посолство в България ул. Бачо Киро, 26-30 1000 София
тел.: (02) 985 34 25
факс: (02) 983 33 02
Е-mail: info@embassyofireland.bg
11.Испанско посолство в България ул. Шейново, 27 1087 София
тел.: (02) 948 99 11
факс: (02) 946 12 01, 946 34 68
E-mail: embespbg@mail.mae.es
www.embespbg.com
12. Италианско посолство в България ул. Шипка, 2 1087 София
тел.: (02) 921 7300
факс: (02) 980 3717
E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it
www.ambsofia.esteri.it
13.Канадско посолство в България Почетно консулствоул. Московска, 9, ет. 1
София
тел.: (02) 969 97 10
факс: (02) 981 60 81
E-mail: general@canada-bg.org
14. Кипърско посолство в България ул. Плачковица и бул. Джеймс Баучър, ап. 1
1164 София
тел.: (02) 96 17 730, 96 17 731
факс: (02) 862 94 70
E-mail: cyprus@mbox.contact.bg;
cyprusconsulate@mbox.contact.bg
15.Швейцарскопосолство в България ул. Шипка, 33 1087 София
тел.: (02) 942 01 00
факс: (02) 946 16 22
E-mail: vertretung@sof.rep.admin.ch
www.eda.admin.ch/sofia
16. Холандско посолство в България ул.Оборище 15 1504 София
тел.: (02) 81 60 300
факс: (02) 81 60 301
e-mail: sof@minbuza.nl
www.netherlandsembassy.bg