Εκκίνηση --» Γενικές πληροφορίες για τη Βουλγαρία

Γενικές πληροφορίες για τη Βουλγαρία

България

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι κράτος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου. Συνορεύει ανατολικά με τη Μαύρη Θάλασσα, νότια με την Ελλάδα και Τουρκία, δυτικά με τη Σερβία και ΦΥΡΟΜ και βόρεια με τη Ρουμανία μέσω του Δούναβη. Το συνολικό μήκος των κρατικών συνόρων ανέρχεται σε 2245 χμ, από τα οποία 1181 χμм είναι χερσαία, 686 χμ – ποταμίσια и 378 χμ - θαλάσσια.

Δημόσια διοίκηση

Η Βουλγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, η Λαϊκή Συνέλευση, συνίσταται από 240 βουλευτές με θητεία 4 ετών. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν για λίστες υποψηφίων κομμάτων ή συνασπισμών 31 εκλογικών περιοχών. Προκειμένου να συμμετάσχει στη Βουλή ένα κόμμα ή συνασπισμός πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 4% των ψήφων.

Το Κοινοβούλιο ευθύνεται για την ψήφιση νόμων, την ψήφιση προϋπολογισμού, τον καθορισμό προεδρικών εκλογών, την εκλογή και μετάκληση του πρωθυπουργού και λοιπών υπουργών, την κήρυξη πολέμου, την αποστολή στρατευμάτων εκτός Βουλγαρίας και την επικύρωση διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται άμεσα για 5 έτη με δικαίωμα μιάς επανεκλογής. Είναι επικεφαλής του κράτους, αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων και πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Αν και δεν κατέχει νομοθετική εξουσία ή πρωτοβουλία ο Πρόεδρος ενδέχεται να επιστρέψει νομοσχέδιο για επανεξέταση παρόλο που το Κοινοβούλιο μπορεί σε ψηφοφορία να απορρίψει την αρνησικυρία με απλή πλειοψηφία. Στη δράση του λαμβάνει τη συμπαράσταση του αντιπροέδρου. Από την 1 Ιανουαρίου 2007 το κράτος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληθισμός

Σύμφωνα με την απογραφή το 2001 το 83.9% του πληθυσμού της χώρας είναι Βούλγαροι. Δύο από τις μεγαλύτερες μειονότητες είναι η μειονότητα των Τούρκων (9.4%) και η μειονότητα των Ρομ (4.7%). Το υπόλοιπο 2% περιλαμβάνουν μικρές μειονότητες από Αρμένιους, Ρώσους, Ρουμάνους, Ουκρανούς, Έλληνες και Εβραίους. Το 84.8% του πληθυσμού μιλάει βουλγαρικά τα οποία είναι και η επίσημη γλώσσα στη χώρα. Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες της Βουλγαρίας είναι χριστιανοί. Το μεγαλύτερο μέρος (82,6%) είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, το 1,7% είναι καθολικοί και το 1,6% είναι προτεστάντες. Το 12,2% πιστεύει στον ισλαμισμό (κυρίως οι εθνικοί Τούρκοι), ενώ το 0,8% στον ιουδαϊσμό.

България

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας διαχωρίζεται διοικητικά σε 28 περιφέρειες. Όλες φέρουν το όνομα της μεγαλύτερης πόλης της περιφέρειας, ενώ η πρωτεύουσα Σόφια αποτελεί ξεχωριστή περιφέρεια.