ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Обща информация за България

Начало --» Обща информация за България

Обща информация за България

България

Република България е държава в югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км - речни и 378 км - морски.

Държавно управление

България е парламентарна република. Българският еднокамарен парламент, Народно събрание, се състои от 240 депутати, избирани за срок от 4 години. Гласува се за списъци от кандидати на партии или коалиции за всеки от 31-те многомандатни избирателни района. За да влезе в Народното събрание, една партия или коалиция трябва да спечели най-малко 4% от гласовете.

Парламентът отговаря за приемането на закони, одобряването на бюджета, насрочването на президентски избори, избора и отзоваването на министър-председателя и други министри, обявяването на война, разполагането на войски извън България и ратифицирането на международни договори и споразумения.

Президентът на Републиката се избира пряко за 5-годишен срок с право на едно преизбиране. Той е държавен глава, върховен главнокомандващ на въоръжените сили и председател на Консултативния съвет за национална сигурност. Макар да не притежава законодателна власт или инициатива, Президентът може да върне законопроект за преразглеждане, въпреки че вето парламентът може да отхвърли ветото с обикновено мнозинство при гласуване. В дейността си се подпомага от вицепрезидент. От 1 януари 2007 г. страната е пълноправен член на Европейския съюз.

Население

Според преброяването от 2001 г., 83.9% от население на страната са българи, като двете най-големи малцинства са тези на турците (9.4%) и на ромите (4.7%). Останалите 2% включват няколко по-малки малцинства, включително арменци, руснаци, румънци, украинци, гърци и евреи. 84.8% от населението говори български език, който е и официален.

Мнозинството от жителите на България са християни. По-голямата част от тях (82,6%) са източноправославни, 1,7% са католици, а 1,6% са протестанти. 12,2% изповядват исляма (предимно етнически турци), а 0,8% - юдаизъм.

България

Република България административно е разделена на 28 области. Всички те са наименувани на областния си център, като столицата София образува отделна област.