ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - За Фондацията

Начало --» За Фондацията

За Фондацията

ФОНДАЦИЯ "ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ", ЕИК 130944558, е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Има разрешение за посредничество при международно осиновяване номер 183 от 05.05.2020 г., издадено от Министерство на правосъдието на Р. България на основание чл. 121 от Семейния кодекс, валидно до 12.05.2025 год.

Държави: Франция, Италия, Люксембург, Испания, Ирландия, Нидерландия, Гърция, Кипър, Швейцария, САЩ

От 25 години нашия екип придружава деца и семейства в реализацията на проекта им за международно осиновяване. Нашият основен фокус на внимание е насочен към търсене на пътищата и възможностите, за да се даде ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.

Нашето твърдо убеждение е, че международното осионовяване е един от пътищата, който може да даде този шанс на детето- шанс за развитието и разгръщане на способностите му в сигурна семейна атмосфера, обградено с любов, внимание и грижи.

Да обединим усилията си, заедно да дадем този шанс на детето! Заедно можем повече!

Списък на чуждестранните организации, с които Фондацията е в договорни отношения:
1. Италия (Italy) Институто „Ла Каза”
Instituto “La Casa”
2. Италия (Italy) Фондация „Патриция Нидоли”
Fondazione “Patrizia Nidoli onlus”
3. Люксембург (Luxembourg) „Червен кръст” Люксембург
Croix Rouge Luxembourgeoise Servise d’Adoption
4. Франция (France) Асоциация „Лекари на света”
Association Medecins du Monde
5. Франция (France) Френска агенция по осиновяване АФА
AFA (Agence Francaise de l’Adoption)
6. Испания (Spain) НАМАСТЕ „Арагонска асоциация за подпомагане, развитие и подобряване живота на децата”
NAMASTÉ Asociación Aragonesa para Promoción de la Infancia
7. САЩ (USA) Кидс Фърст Интернешънъл Адопшън Инк
KidsFirst International Adoption Inc.
8. САЩ (USA) „Хоумстъдийс енд Адопшън Плейсмънт Сървисис“
Homestudies and Adoption Placement Services (HAPS)
9. Белгия (Belgium) “Там където пътищата се пресичат”
A la croisée de chemins

» Акредитация

» Организация на работа

» Нашият екип

» Автобиография на Мирена Пенчева

» Социални дейности