Начало --» За нас --» Автобиография на Мирена Пенчева

Автобиография на Мирена Пенчева

1. Фамилно име: ПЕНЧЕВА
2. Собствено и бащино име: МИРЕНА ХРИСТОФОРОВА
3. Дата на раждане: 15.08.1956 г.
4. Гражданство: българско
5. Семейно положение: омъжена
6. Образование: висше

Учебно заведение
[от дата – до дата]
Придобити образователни степени и дипломи:
1.10.1974-30.12.1978 Завършено висше образование - образователна степен- МАГИСТЪР - Юридически факултет при Софийски университет”Климент Охридски”- през 1978 година.
15.09.1971–30.06.1974 Завършено средно образование-реална гимназия с усилено изучаване на френски език – 1974 год.
15.09.1963 - 30.06.1971 Завършено основно образование

7. Езикови умения: Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (1 - отлично; 5 - основно)

8.

Език четене Говоримо писане
Френски 1 1 1
Английски 2 2 2
Италиански 3 3 3
Испански 3 3 3
Руски 3 3 3

Удостоверение № 0016118360 от 7.08.2006 година на Университет в Кембридж, First Certificate in English (ESOL), Council of Europe Level B2

9. Членство в професионални организации:
Член на съюза на юристите в България.
Член на Софийска адвокатска колегия от 1986 година до момента.

10. Други умения:
РАБОТА С ОФИС ТЕХНИКА И КОМПЮТРИ
Компютърни програми: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power point, Microsoft Office Publisher
Операционни системи: Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Linux Internet

11. Настояща длъжност: адвокат от Софийска адвокатска колегия и управител на Фондация "Шанс за всяко дете" от 2002 г. - до момента

12. От колко години работи за този работодател?
Член на Софийска адвокатска от 1.12.1986 г. до момента.
Управител и представител на Фондация "Шанс за всяко дете" от юни 2002 година и до момента.
12.1. Основни квалификации: (свързани с предмета на проекта)
    12.1.1. От 1.10.1990 г. до 30.12.1990 г. - 3 месечен стаж и специализация в адвокатска кантора към Адвокатска колегия- Париж, Франция, специализирана в областта на международно семейно право и търговско право.
    12.1.2. От 1991 г. - Секретар на българо-френско дружество на юристите.
    12.1.3. От 1986 до 2009 г. професионалната дейност е свързана с международно семейно право, и придружавне кандидати осиновители български граждани и чужди граждани в процедури по осиновяване на деца..
    12.1.4. На 10-11- март 2005 г. - Преминала през ОБУЧИТЕЛЕН КУРС – "Усвояване и управление на Европейски фондове- предизвикателство пред българския бизнес", организирано от Българска промишлено- търговска палата, София.
    12.1.5. От 19.06.2006 до 22.12.2006 г. - Преминала през шест месечен квалификационен курс за професионално обучение по програма «Д»- «Управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността», проведен в Институт по индустриални отношения и мениджмънт «ОКОМ», център за професионално обучение към Национална агенция за професионално образование и обучение – придобита професия «Социален работник», специалност – Социални услуги за деца и семейства в риск.
    12.1.6. От 27 до 31 август 2007 г. преминала през ваканционно обучение, организирано от Фондация "Социални общности" по теми: подходи за работа с децас агресивно поведение; подходи за работа с деца с тревожност;
интерактивни методи за работа с детстка група;
НЛП техники за работа с родители;
системен подход за работа със семейства.
    12.1.7. От 1.10.2003 г. до момента редовен студент към Нов Български университет: Завършена базова програма "Поведенчески и социални науки", завършваща бакалавърска програма "Психология"
    12.1.8. От 24.03.2007 г. до 21.09.2007 г. – специализация, задочно обучение, 2007 година към Европейски колеж по икономика и управление град Пловдив, по "Управление на Европейски проекти"
    12.1.9. Град София 2009 година, ЗАВЪРШИЛА КУРС /120 учебни часа/ и получила удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия- № 0078/ 2009, даващо базисни знания и умения за работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността в групата- Удостоверението е издадено от Дружество по позитивна психотерапия в България /ДППБ/ асоцииран член на WAPP,WCP,EAP.

2. Конкретен опит от работа в региона:

Държава от дата - до дата
1.Франция, град Нант
15.10.1994 г. - 16.10.1994 г

Покана за участие и изнесен доклад на Национален Конгрес на НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСТВО:& СЕМЕЙСТВА & ОСИНОВЯВАНЕ
2.Франция,
град Париж
9.07.1997 г.

Участие в учредяването на Асоциация „Листенцата на българската роза” – със седалище и адрес на управление град Париж, Вилемомбл ул. Еме, 31 асоциация- с предмет на дейност : да закриля децата от български произход, осиновени във Франция; да осъществява комуникациата с компетентните органи във Франция и Балгария; да информира, в съответствие със законодателството на двете държави, евентуални кандидати за осиновяване в българия; да посреща нуждите на децата, включително и в институциите;
3.България,
София
11 и 12 февруари 1999 год.

Участие в Конференция по проблемите на международното осиновяване– Теми- Хагска конвенция, Юридически аспекти; Пред и след осиновителен процес; Психологически проблеми на адаптацията - със съдействието на Каталунския институт за приемане в семейство и осиновяване- Испания.
4. България,
град София
18. октомври 2001 година

Участие в първия международен семинар по Релационна психомоторика , на с представяне на „Ръководство по релационна психомоторика на г-жа Весела Банова и семинар за обмяна на опит по предоставяне грижи за деца и подготовка зна кандидати осиновели в провинция Валенсия , държава Испания
5.България,
град София
21-22 март 2002 година

Участие във ІІ ра конференция по проблемите на международното осиновяване град София– Споделяне на опита на каталунския институт за приемане в семейство и осиновяване – Испания
6.България,
град Пловдив
7-9 юни 2002 година

Участие в Конференция на тема „Правото на всяко дете да има родители- да расте в атмосфера на щестие, любов и разбирателство „ под патронажа на г-жа Весела Драганова, Зам. Председател на ПГ на НДСВ , от. В град Пловдив. На конференцията беше сподебен опит на американската осиновителна агенция ХОЛТ Интернешънъл в предоставяне на алтернативни грежи за деца в риск.
7. България,
град София
8 октомври 2003 година

Участие в Семинар на тема „ Правна рамка на юридическите лица с нестопанска цел , организиран от Български център за нестопанско право.
8. България,
град София
6 юни 2007 година

Участие в Дискусия на тема « Социалните услуги за деца в риск и техните семейства в София»., организирана от Фондация «Стъпка по стъпка» по проект «Мрежа Грижа за деца «.
9. България,
София
Периода 27-31 август 2007година

Участие във Ваканционно обучение –лято 2007 г.проведено от Фондация «Социални общности»
Теми :
1. Подходи за работа с деца с агресивно поведение
2. Подходи за работа с деца с тревожност
3. Интерактивни методи за работа с детска група
4. НЛП техники за работа сродители
5. Системен подход за работяа със семейства
10. България
София
Периода 05.10.- 07.10.2007 година

Участие във втора национална конференция по музикотерапия – Изкуствата- посредник между езика на ума и езика на чувствата Тема «Изкуствата в психологическата работа с деца и възрастни «
11. България
София
Периода 08.10.- 09.10.2007 година

Участие във втора национална конференция по музикотерапия – Изкуствата- посредник между езика на ума и езика на чувствата Тема : Активна музикотерапия с деца с водещ Любка Мюлер
12 . България,
град София
19. ноември 2007 година

Участие в учредителното събрание на Асоциацията на акредитираните организации за посредническа дейност при международни осиновявания . Фондация «Шанс за всяко дете « е член учредител на Асоциацията /АОМО/.
13. България,
град София
7 декември 2007 година

Участие в Конференция по проблемите на международното осиновяване в България Организатор - Асоциацията на акредитираните организации за посредническа дейност при международни осиновявания / АОМО/
14. България,
град София
26-28- септември 2008

Участие в Третата национална конференция по психотерапия с международно участие. На тема „ Психотерапията в българия История и развитие., София, организирана от Българската Асоциация по психотерапия- 30 академични часа в психотерапевтично обучение .
15. България,
град София
1-2 октомври 2008 година

Участие в практически семинар /20/ часа Тема Йерархия и власт в семейството и терапевтичния процес» С водещ Даниел Минучин- специалист гост преподавател на ПИСЕЛ / ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА/
16. България,
град София
13 декември 2008

Учасвала в семинар, организиран от Асоциацията Фройдистко поле, ул. Асас, N 74, 75006 Париж, проведен във Френски културен център в град София на тема « семейните комплекси в патологията «, водещ Даниел Рой.
17. България,
град София
22 февруари 2009 година

Участие в практически семинар/ 12/ часа на тема « ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ И СИСТЕМНИ МОДЕЛИ « с водещи Румен Георгиев и Женя Георгиева, към ПИСЕЛ- Психотерапевтичен институт по социална екология на личността / ПИСЕЛ/, регистрирани в камарата на тренинг- институтите към Европейската асоциация по фамилна терапия и лицензиран регионален предсдтавител на Фондация «Милтон Ериксон», Аризора, САЩ.
18. България,
град София
15. март 2009 година

Участие в практически семинар/ 12/ часа на тема « АЗ И НИЕ « ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРТ ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ В ТЕРАПИЯТА НА ДВОЙКАТА, водещ Женя Георгиева към ПИСЕЛ- регистрирани в камарата на тренинг- институтите на Европейската асоциация по фамилна терапия
19. България,
град София
19. март 2009 година

Участие в Международна Конференция по проблемите на международното осиновяване в България Теми- Хагска конвенция, Юридически аспекти; Организатор – Министерство на правосъдието на Репубика България и Асоциацията на акредитираните организации за посредническа дейност при международни осиновявания / АОМО/.
20 България,
град София
11.04.2009 година

Участие в практически семинар /9 учебни часа/ на тема „ СИСТЕМНА АРТ –ТЕРАПИЯ СЪС СЕМЕЙСТВОТО, водещ Румен Георгиев, старши преподавател, Директор на Тренинг- институт към ПИСЕЛ.
21. България, град София
25.04.2009 година

Участие в практически семинар по фамилна динамика- системен подход / 10 учебнни часа/ на тема „БРЕМЕТО ВЪРХУ ДЕЦАНА, ПОСТАВЕНО ОТ НЕДОВЪРШЕНАТА РАБОТА ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СРЕДНОТО И СТАРОТО ПОКОЛЕНИЕ „ – Женя Георгиева, старши преподавател към ПИСЕЛ
22. България,
град София
23.05.2009 година

Участие в практически семинар / 10 учебни часа/ на тема: «СИНДРОМЪТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ : ПРИКАЗКА ЗА „МАГАРЕШКАТА КОЖА”- водещи: Женя Георгиева и Валентина Маринова – регистрирани треньори в Камарата на Тренинг институтите на Европейската Асоциация по Фамилна Терапия /ПИСЕЛ/
23. България,
град София
23.06.2009 година

Участие в семинар на тема „ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА И ПСИХОТЕРАПИЯТА” / 15 учебни часа/ водещ професор д-р Хорст Кехеле, психоаналитик, ръководител на департамента по психосматична медицина и психотерапия към Университета в град Улм, Германия.
24. България,
град София
4.07.2009 година

Участие в практически семинар / 10 учебни часа / „МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ В ЛЮБОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ „- водещ Румен Георгиев – ПИСЕЛ
25. България,
град София
5-6 декември 2009 година

Обучение на тема „ Насочено към решения персонално развитие / 15 учебни часа / „- водещ Боян Страхилов към Център за психологически изследвания и консултации –София.
26.България,
град София
16-17 януари 2010 година

Участие в семинар на тема „ СЕМЕЙСТВО, АРТ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ПРЕВЕНЦИИ „
- рискове за психичното развитие на децата , създавани от дисфункционална структура на семейството
- подходи, държащи сметка за потребностите на деца в риск
-Арт терапевтични и други психо-социални методи в превенцията, промоциата на здраве и рехабилитацията
-Работа със стигматизиращи и дискриминационни нагласи на здравните работници и помагащите професионалисти
водещ Женя Георгиева и екип на ПИСЕЛ и Българската асоциация по арт терапия
27. България,
град София
19-20 март 2010 година

Участие в обучителен семинар / 15 учебни часа/на тема «Тревожност и депресия «-гр.София , водещ- д-р Джефри К.Зайг, основател и управител на Фондация «Милтън Ериксон», Аризона , САЩ, организиран от ПИСЕЛ, и Институт Милтън Ериксон в София, България.
28. България,
град София
23 март 2010 година

Участие в Национална Конференция «Осиновявяането на деца- предизвикателства и отговорности пред институциите и организациите, ангажирани с процеса « ТЕМИ: Новата правна уредба в областта на осиновяванията в България; Първи резултати от прилагането на новата правна уредба; Партньорство межсду членовете на гражданското общество за реализацията на новата правна уредба.; Международното осиновяване- алтернативно средство за грижа и защита висшите интереси на детето Организатори Министерство на Правосъдието на Република България и Асоциация на акредитираните организации за международно осиновяване /АОМО/

3. Професионален опит

от дата –
до дата
място Фирма Длъжност Описание
от 01.12.1986 до момента Софийска адвокатска колегия   Адвокат Консултация и придружаване на български и чужди кандидати оосиновители при осиновяване на деца
От 20.06.2002
до 2010
София Фондация „Шанс за всяко дете” Управител Консултация и придружаване на български и чужди кандидати оосиновители при осиновяване на деца

4. Друга информация (напр. публикации)
Публикации :
2003 година– октомври в- к "24 часа" - "Осиновяването като предизвикателство",
2004 година - в-к "24 часа" – "Налага ли се промяна в реда за лишаване от родителски права ", статия
2005 година в-к "24 часа" – "Няма пречка самотен мъж да осинови дете"
2007 година - списание "Общество и право" книжка 5, "Осиновяването- една осъзната отговорност" - статия.