Εκκίνηση --» Διαδικασια--» Παιδιών για υιοθεσία

Παιδιών για υιοθεσία

Νομικές προδιαγραφές σε ότι αφορά τα παιδιά με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας που ενδέχεται να υιοθετηθούν από άτομα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή:

1. κατά την κατάθεση αίτησης υιοθεσίας το παιδί έπεται να είναι ηλικίας μέχρι 18 /δεκαοχτώ/ ετών;

2. Να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο των παιδιών που ενδέχεται να υιοθετούνται από άτομα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μέχρι την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας της υιοθεσίας να μην έχουν δημιουργηθεί περιστατικά που να οδηγήσουν σε διαγραφή από το μητρώο;

3. Το Συμβούλιο Εθνικών Υιοθεσιών ενημερώνει το Συμβούλιο Διακρατικών Υιοθεσιών για την καταχώρηση παιδιού στο μητρώο των παιδιών εάν μέσα σε εξάμηνη προθεσμία από την καταχώρησή του στο περιφερειακό μητρώο για το παιδί αυτό έχουν προσδιοριστεί τουλάχιστον τρεις υιοθετούντες και κανείς απ΄ αυτούς δεν κατέθεσε αίτηση υιοθεσίας του ή όταν παρά τις προσπάθειες είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατάλληλος υιοθετών.

4. Σε περίπτωση που το παιδί είναι άνω 14 ετών έπεται να συμφωνήσει, ενώ σε περίπτωση που είναι άνω 10 ετών γίνεται ακρόαση της άποψής του;

5. Τα παιδιά που ενδέχεται να υιοθετηθούν μόνο υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας είναι τα εξής:
     5.1. Παιδιά που έχουν εγκατασταθεί σε ειδικά κοινωνικά ιδρύματα με την συναίνεση των γονέων τους σε ότι αφορά την πλήρη υιοθεσία ή με άγνωστους γονείς;
     5.2. Παιδιά που ανατρέφονται σε ειδικά κοινωνικά ιδρύματα και για τα οποία μέσα σε εξάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους οι γονείς τους χωρίς βάσιμο λόγο δεν ζήτησαν αναστολή της εγκατάστασης ή μεταβολή του μέτρου προστασίας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΥΠΟΚΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ.
     5.3. Παιδιά, οι γονείς των οποίων είναι άγνωστοι, απεβίωσαν ή στερήθηκαν γονικών δικαιωμάτων, που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο με βάση απόφασης Πρωτοδικείου;
     5.4. Παιδιά που έχουν εγκατασταθεί σε ανάδοχη οικογένεια ή σε λοιπά άτομα με την συναίνεση των γονέων τους σε ότι αφορά την πλήρη υιοθεσία ή με άγνωστους γονείς;
     5.5. Παιδιά που δεν έχουν εγκατασταθεί σε ειδικό κοινωνικό ίδρυμα, σε ανάδοχη οικογένεια ή σε λοιπά άτομα, τα οποία καταχωρήθηκαν στο μητρώο με αίτηση των γονέων τους;

ΜΗΤΡΩΑ:

Ως κεντρικό όργανο διακρατικών υιοθεσιών το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί τα εξής μητρώα:

1. ΜΗΤΡΩΟ των παιδιών που ενδέχεται να υιοθετηθούν από άτομα με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας;

2. μητρώο υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρους υιοθεσίας;

3. μητρώο υιοθετούντων με συνήθη τόπο διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθη τόπο διαμονής σε αλλοδαπή;

4. Δημόσιο μητρώο των διαπιστευμένων οργανισμών μεσολάβησης σε διακρατικές υιοθεσίες.