Ιδρύματος "Eυκαιρια για καθε παιδι" - Διαπίστευση

Εκκίνηση --» Ποιοι ειμαστε--» Διαπίστευση

Διαπίστευση

Η μεσολαβητική δραστηριότητα κατά την υιοθεσία είναι μια ελεγχόμενη δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε καθεστώς άδειας κι ελέγχου. Η διενέργεια μεσολάβησης κατά τη διεθνή υιοθεσία είναι δραστηριότητα η οποία εμπεριέχεται στους στόχους του Ιδρύματος, αλλά είναι κι ΕΝΑ από τα μέσα για την επίτευξη των στόχων.

Το Ίδρυμα «Ευκαιρία για κάθε παιδί» είναι κάτοχος άδειας Ν 183/05.05.2020 εκδοθείσας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Οικογενειακού Κώδικα της Βουλγαρίας υπό την ιδιότητα κεντρικού οργάνου σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, με την οποία δικαιούται να πραγματοποιεί ως πιστοποιημένη οργάνωση μεσολάβηση σε διεθνείς υιοθεσίες σε σχέση με τα ακόλουθα κράτη: Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Ελβετία, Η.Π.Α

Η Άδεια ισχύει μέχρι την 12.05.2025.

Frenchh
Swedish
Dutch