ФОНДАЦИЯ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ - Акредитация

Начало --» За нас--» Акредитация

Акредитация

Посредническата дейност при осиновяване е контролирана дейност, подчинена на режим на разрешение и контрол. Извършването на посредничество при международно осиновяване е дейност съдържаща се, както в целите на Фондацията, така е и ЕДНО ОТ средствата за постигане на поставените цели.

Фондация "Шанс за всяко дете" притежава разрешение № 183 от 05.05.2020 година, издадено от Министерство на правосъдието на Република България на основание чл. 121 от СК на Република България, в качеството му на централен орган по смисъла на Хагската конвенция, с което има право да извършва като акредитирана организация посредничество при международни осиновявания по отношение на следните държави: Франция, Италия, Люксембург, Испания, Ирландия, Нидерландия, Гърция, Кипър, Швейцария, САЩ, Швеция, Белгия.
Разрешението е валидно до 12.05.2025 год.

Дейността на Фондацията като акредитирана организация за посредничество при международни осиновявания е изцяло съобразена с нормативните изисквания регламентиращи тази дейност.

Frenchh
Swedish
Dutch