Εκκίνηση --» Ποιοι ειμαστε--» Η ομαδα μασ

Η ομαδα μασ

Εμπειρια των ειδικων της οργανωσης

Κατά την πραγματοποίηση της δραστηριότητάς του για μεσολάβηση σε διεθνείς υιοθεσίες το ΙΔΡΥΜΑ ως ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ μεριμνεί όπως οι εργαζόμενοι σ’ αυτό Νομικοί, Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, ιατροί κι άλλοι ειδικοί με κατάρτιση κι εμπειρία στο χώρο της διεθνούς υιοθεσίας ασκούν ευσυνείδητα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και μέσω της συμπεριοφοράς τους να είναι άξιοι εμπιστοσύνης και σεβασμού εκ μέρους της κινωνίας. Εξασφαλιζει τήρηση της υποχρέωσης νομιμοφροσύνης και σεβασμού των εργαζομένων στην Οργάνωση προς τους ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ. Κατά την επιλογή του προσωπικού η ΟΡΓΑΝΩΣΗ μεριμνεί όπως να κατέχουν ηθικά προσόντα, επαγγελματική αρμοδιότητα, εμπειρία κι ευθύνη καθώς και να μη γνωστοποιούν πληροφορίες για τους υιοθετούντες για τις οποίες έλαβαν γνώση κατά ή σε σχέση με την πραγματοποίηση της δραστηριότητας από την ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

1.Μιρένα Χριστοφόροβα Πέντσεβα – Νομικός. Νομική εμπειρία – 29 έτη. Εμπειρία στο χώρο της διεθνούς υιοθεσίας – 19 έτη. Εμπειρία στο χώρο της υποβοήθησης των παιδιών κατά τις υιοθεσίες τους στην προαναφερόμενη περίοδο.
Εξειδίκευση στον τομέα του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου στη Γαλλία. Το 1995 εισηγητής σε Διάσκεψη αφιερωμένη σε θέματα διεθνούς υιοθεσίας στη Γαλλία, οργανωμένη από το Εθνικό Γαλλικό Ίδρυμα «Παιδιά, οικογένεια, υιοθεσία» που έχει ιδρυθεί από θετούς γονείς. Μακρόχρονη εμπειρία ως δικηγόρος στον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας. Δημοσιεύματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με την υιοθεσία στα Μ.Μ.Ε.

2. Επικ. Καθ.Τότκο Μισρόμπωβ Τατιόζωβ – Ψυχολόγος. Εμπειρία στο χώρο της Παιδοψυχολογίας – 35 έτη. Μεθοδολογικός Διευθυντής των παιδικών ιδρυμάτων («Μητέρα και παιδί», Βρεφοκομείων, Νηπιαγωγείων) σχετικά με τα προβλήματα της ψυχικής ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών στην πρώϊμη παιδική ηλικία.. Συγγραφέας επιστημονικών έργων κι άνω των 80 επιστημονικών άρθρων αφιερωμένων σ΄αυτά τα θέματα, Διευθυντής θεματολογικών σεμιναρίων Ψυχικής ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης στην πρώιμη παιδική ηλικία στο Εθνικό Ινστιτούτο Παιδιατρικής και στο Εθνικό Κέντρο Υγιεινής, Ιατρικής Οικολογίας και Διατροφής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Κλήμης της Αχρίδας» - Σχολή Πρώιμης και Προσχολικής Παιδαγωγικής και στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο. Εξειδίκευση στο χώρο της Παιδικής και Ιατρικής Ψυχολογίας στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Παιδιατρικής, εμπειρογνώμονας στον Τομέα «Υγιεινής της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας» του Εθνικού Κέντρου Υγιεινής, Ιατρικής Οικολογίας και Διατροφής, στο Υπουργείο Υγείας – Τομέας «Πρώιμης και Προσχολικής ηλικίας». Ενδιαφέροντα στο χώρο της Εξελικτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής της πρώιμης παιδικής ηλικίας, της οργάνωσης εργασίας στα παιδικά ιδρύματα.

3.Άννα Ιορντανόβα Κώστοβα – Παιδαγωγός. Εμπειρία στο χώρο της Παιδαγωγικής – 36 έτη. Εμπειρία στο χώρο της υποβοήθησης παιδιών: Μεθοδολογικός Διευθυντής των ιδρυμάτων «Μητέρα και Παιδί» – 10 χρόνια. Μεθοδολογικός Διευθυντής στο Εθνικό Ινστιτούτο Παιδιατρικής. – 17 χρόνια, Διευθυντής θεματολογικών σεμιναρίων στο χώρο της Πρώϊμης Παιδοψυχολογίας, καθηγητής στο Ινστιτούτο Ιατρικών Στελεχών – Μεθοδολογία, επιστημονικά εκλαϊκευτικά δημοσιεύματα – 30, επιστημονικά συγγράμματα – 2 Συνεργάτης στην Επιτροπή «Παιδαγωγικές απαιτήσεις του παιδικού παιγνιδιού».Παρουσιαστής της στήλης «Πρώϊμη παιδική ηλικία» στο «Ιουμίτ» (περιοδικό για τις εθνότητες). Συμμέτοχος στη συγγραφή του βιβλίου «Παιδαγωγική στα βρεφοκομεία». Εξειδίκευση στο χώρο της Ιατρικής Ψυχολογίας στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Παιδιατρικής. Διευθύντρια για τη Βουλγαρία των ιδρυμάτων «Μητέρα και Παιδί» στο Ινστιτούτο Παιδιατρικής. Επιστημονικά δημοσιεύματα και δημοσιογραφικές στήλες στο χώρο της Παιδαγωγικής.

4.Λίλια Μιχάηλοβα Άγγελοβα – Νομικός. Επαγγελματική εμπειρία – 8 έτος. Εμπειρία στη διεθνή υιοθεσία – 9 έτη. Εμπειρία στο χώρο της υποβοήθησης των παιδιών κατά την υιοθεσία τους στην προαναφερόμενη περίοδο. Συνεργάτης της δικηγόρου Μιρένα Πέντσεβα με καλή γνώση στον τομέα της Βουλγαρικής και της Ξένης Νομοθεσίας που αφορά τη διεθνή υιοθεσία. Εμπειρία στο χώρο της υποβοήθησης των παιδιών και της ιδρυματοποίησης παιδιών.